دین اسلام برترین دین در نزد الله متعال است. الله متعال می‌فرمایند؛ ان الدین عندالله الاسلام. الآیة ترجمه: در حقیقت دین نزد خدا همان اسلام است. اما متأسفانه امروز دین اسلام میان پیروان نا اهل و فرزندان ناتوان خود محبوس مانده است. متأسفانه امروز توانایی اسلام بر اساس توانایی مسلمین سنجیده می‌شود، که همین باعث شده است غیر مسلمانان نسبت به اسلام بد گمان باشند. نمی‌گویم همه، اما اکثر بدگمانی‌ها نسبت به اسلام از خود مسلمانان سرچشمه گرفته است. به قول یکی از دانشمندان مسیحی تازه مسلمان: اگر قبل از مسلمان شدن از از کشورهای مسلمان بازدید می‌کردم هیچ‌گاه مسلمان نمی‌شدم.